Steg för steg – hur vi arbetar

 • 1

  Första kontakt

  Första kontakten med nya kunder sker antingen här via offert- och kontaktformulär eller genom personlig kontakt.

 • 2

  Kravspecifikation

  Efter första kontakten sker flera kontakter genom mail och möten där vi tillsammans kommer fram till en tydlig och bra kravspecifikation för arbetet.

  2

 • 3

  Offert

  När vi har en kravspecifikation så räknar vi ut tidsåtgång och pris. Vi sammanställer det sedan i en offert som skickas för godkännade.

 • 4

  Arbetet startar

  Arbetet börjar planeras och vi börjar arbeta med projektet när offerten är godkänd. Alla som är en del av projektet får inloggning till kundportalen där alla filer kan laddas upp och arbetet kan följas. Här kan man också boka möten och lägga till fler uppgifter. Läs mer om kundportalen här!

  4

 • 5

  Kunden kontrollerar

  Vi har kontinuerlig kontakt med kunden under arbetet. När projektet börjar bli klart skickar vi ut inloggning till kunden som får kontrollera och gå igenom hela sidan.

 • 6

  Möte

  Efter kunden har fått tid att kontrollera sätter sig hela projektgruppen ner och går igenom arbetet. Vi sätter upp en plan för sista delen av arbetet baserat på mötet.

  6

 • 7

  Slutlig kontroll och göra sidan live

  När vi har gjort de slutgiltiga uppgifterna och finslipat allt så gör kunden en slutgiltig kontroll. Hemsidan är då färdig för att gå live!

 • 8

  Utvärdering och återkoppling

  När arbetet är klart så samlar vi ihop alla arbetsrapporter och tidrapporter som sammanställs i en slutrapport som kommer in i kundportalen. Slutfaktura skickas och diskussion om serviceavtal inleds om inte det har diskuterats i de inledande stegen.

  8